Privacybeleid

  1. Inleiding

   Sinds 11 december 2018 wordt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen van de Unie geregeld door Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018. In deze verordening worden dezelfde beginselen en regels gehanteerd als in de algemene verordening gegevensbescherming.

   Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Het Europees Parlement is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van websites van derden.

  2. Waarom wij je gegevens verzamelen, opslaan en verwerken?

   Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te kunnen blijven met burgers die vrijwillig te kennen hebben gegeven dat ze graag informatie ontvangen over of betrokken worden bij evenementen en initiatieven in het kader van de institutionele informatie- en communicatiecampagne van het Europees Parlement voor de Europese verkiezingen van 2019.

   Je persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig het in Verordening (EU) 2018/1725 beschreven beleid. De taken in verband met de institutionele informatie- en communicatiecampagne van het Europees Parlement zijn van algemeen belang. Het Europees Parlement verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze werden doorgegeven.

  3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens? (verwerkingsverantwoordelijke)

   Je gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Webcommunicatie van het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement.

   De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement zorgt ervoor dat de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 in de instelling worden toegepast.

   De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit. De EDPS zorgt ervoor dat alle EU-instellingen en -organen bij de verwerking van persoonsgegevens het recht op privacy in acht nemen.

  4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

   Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben voor de doeleinden die zijn vastgelegd op het ogenblik dat we ze verzamelen. Je kunt deze gegevens altijd bijwerken.

   Wij verzamelen jouw gegevens op de volgende manieren:

   • persoonlijk en/of telefonisch;
   • wanneer je je op onze website registreert.

   Hieronder vind je enkele voorbeelden van gegevens die wij met jouw toestemming eventueel over je verzamelen:

   • naam en achternaam;
   • contactgegevens (bijv. e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer);
   • taalvoorkeur;
   • toekomstige communicatievoorkeuren, zoals accountinstellingen en interesses in onderwerpen uit een of meer subcategorieën waarover je meer informatie wenst te ontvangen (facultatief);
   • indien je je via Facebook of Twitter aanmeldt, kunnen ook de daaraan verbonden contactgegevens worden verzameld;
   • het Europees Parlement houdt voor statistische en rapportagedoeleinden ook bij hoeveel gebruikers door andere gebruikers worden aangemeld op het platform.

   Het Europees Parlement verzamelt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals meningsuitingen, en gebruikt dit platform niet om profielen op te stellen.

   Wanneer er via dit platform online wedstrijden worden georganiseerd op sociale media, kan het gebeuren dat er voor het boeken van een reis aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd, zoals bepaalde paspoortgegevens (naam, geboortedatum, kopie van identiteitskaart of paspoort, of datum en plaats van heen- en terugreis, e-mailadres).

   Cookies en lokale opslag

   De cookies die deze website op je computer installeert, hebben uitsluitend tot doel om bepaalde functies te activeren of te verbeteren en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten. Het Parlement gebruikt cookies in geen geval voor het verzamelen, verwerken, verspreiden of opslaan van persoonlijke gegevens. Je kunt je cookie-voorkeuren opslaan en op een later moment eenvoudig aanpassen door onderaan de pagina op de link "wijzig cookie-instellingen" te klikken.

   Wat moet je doen wanneer je niet wilt dat er cookies op jouw computer terechtkomen?

   Sommige mensen ervaren het opslaan van informatie op hun computer of mobiel apparaat als een inbreuk op hun privacy, met name wanneer deze informatie buiten hun medeweten om wordt opgeslagen en gebruikt door derden. Wanneer je dat wilt, kun je sommige of alle cookies blokkeren, of zelfs cookies verwijderen die reeds geplaatst zijn. Wel moet je je realiseren dat bepaalde functies dan verloren kunnen gaan. Om cookies te blokkeren of te wissen dien je de privacyinstellingen in je webbrowser aan te passen.

   Bepaalde operatoren bieden de mogelijkheid om het verzamelen en het gebruik van gegevens via hun applicaties uit te schakelen.

   Cookies van derden

   Facebook, Twitter, Youtube en Google Maps installeren mogelijk cookies voor het delen van inhoud op sociale netwerken of voor het opstellen van statistieken over bezoekersaantallen. De aanwezigheid, het aantal en de status van cookies kunnen variëren naargelang van de manier waarop je deze platforms gebruikt voor of tijdens je bezoek aan de website van het Parlement.

   Klik op de desbetreffende links om het cookiebeleid van deze sites te lezen. Je kunt je cookie-voorkeuren op elk moment eenvoudig aanpassen door onderaan de pagina op de link "wijzig cookie-instellingen" te klikken.

    

    

   Wat is een cookie?

   De meeste websites die je bezoekt gebruiken cookies om jouw gebruiksgemak tijdens het surfen te vergroten. Dankzij deze cookies "herinnert" de website zich wie je bent, hetzij voor de duur van een bezoek (via sessiecookies), hetzij voor herhaalde bezoeken (via permanente cookies).

   Cookies kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Zij maken het mogelijk doeltreffender te navigeren tussen pagina's door voorkeuren op te slaan en in het algemeen je surfervaring op een website te verbeteren. Dankzij cookies verloopt je interactie met de site sneller en gemakkelijker. Zonder cookies zou een website elke pagina binnen de site openen alsof je een nieuwe bezoeker bent. Als je bijvoorbeeld een menu op een pagina hebt ingeklapt en doorklikt naar een andere pagina, zal deze keuze niet worden opgeslagen en zal het menu op de volgende pagina weer zichtbaar zijn.

   Bepaalde websites gebruiken cookies ook om gerichte reclame- of marketingboodschappen op hun pagina te plaatsen, bijvoorbeeld op basis van je locatie en/of je surfgedrag.

   Cookies kunnen afkomstig zijn van de site die je bezoekt ("first party cookies") of van andere sites die inhoud leveren op de pagina die je bekijkt (cookies van derden).

   Wat zit er in een cookie?

   Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op je computer of mobiel toestel. De server kan de inhoud van dit cookie nadien ophalen of uitlezen. Cookies worden beheerd door jouw webbrowser. Elk cookie is uniek en bevat anonieme informatie zoals een unieke identificator, de naam van de website, cijfers en letters. Hierdoor kan een website je surfvoorkeuren onthouden.

   Soorten cookies

   First party cookies

   First party cookies worden geplaatst door de website die je bezoekt en kunnen ook alleen door deze site worden uitgelezen.

   Cookies van derden

   Cookies van derden worden gecreëerd en gebruikt door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die je bezoekt. Een website kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de diensten van een externe onderneming om te analyseren welk publiek wordt bereikt. Deze onderneming maakt daarvoor gebruik van eigen cookies. De website die je bezoekt kan ook inhoud van derden bevatten, bijvoorbeeld YouTube-filmpjes of Flickr-slideshows. Deze websites kunnen hun eigen cookies plaatsen.

   Belangrijk om te weten is dat websites ook gebruik kunnen maken van externe reclamenetwerken om gerichte reclameboodschappen te verspreiden. Het Europees Parlement gebruikt geen reclamediensten.

   Sessiecookies

   Sessiecookies worden tijdens een internetsessie tijdelijk opgeslagen en worden van de computer of het mobiele toestel gewist zodra de browser wordt gesloten.

   Permanente cookies

   Permanente cookies worden voor een bepaalde duur (meestal een jaar of langer) op je computer opgeslagen en worden niet gewist wanneer de browser wordt gesloten. Dit soort cookies wordt gebruikt indien het nodig is ook voor volgende internetsessies te weten wie jij bent.

   Flash-cookies

   Veel websites gebruiken Adobe Flash Player om video's of infografieken aan te bieden. Adobe heeft zijn eigen cookies, die niet via de browserinstellingen kunnen worden beheerd. Zij worden via de Flash Player ingezet met hetzelfde doel als andere cookies, namelijk het opslaan van voorkeuren of het volgen van gebruikers.

   Flash-cookies functioneren anders dan de cookies van je webbrowser. Hier gaat het niet om specifieke cookies voor specifieke functies, maar moet de website alle informatie in een enkel cookie opslaan. Je kunt bepalen hoeveel gegevens in een dergelijk cookie kunnen worden opgeslagen, maar je hebt geen controle over het soort gegevens dat mag worden opgeslagen.

    

    

  5. Aan wie worden je gegevens doorgegeven?

   Alleen personeelsleden van het Europees Parlement en van de gegevensverwerker hebben toegang tot je gegevens. Het Europees Parlement draagt geen gegevens over aan andere derden. De Europese Rekenkamer, het Hof van Justitie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) worden alleen in geval van een audit of juridische procedure ingeschakeld. Het Europees Parlement deelt geen persoonsgegevens met derden voor direct marketing.

  6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

   De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of totdat de betrokkenen om de verwijdering ervan hebben verzocht.

  7. Hoe worden je gegevens opgeslagen?

   Het Europees Parlement verbindt zich ertoe de veiligheid van je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een ruime waaier aan beveiligingstechnologieën en procedures om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of verspreiding.

   Je persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met beperkte toegang, die zich bevinden op gecontroleerde locaties. Overeenkomstig artikel 48 van Verordening (EU) 2018/1725 kunnen de persoonsgegevens voor opslag en onderhoud worden doorgegeven aan de VS in het kader van het EU-VS-privacyschild.

  8. Hoe kun je jouw persoonsgegevens raadplegen, op hun juistheid controleren en, zo nodig, corrigeren of wissen?

   Daarvoor kun je contact opnemen met de afdeling Webcommunicatie. Als de afdeling niet in staat is jouw verzoek in te willigen, zal zij de gegevensverwerker technische bijstand vragen.

   Ook als je bedenkingen hebt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens via dit platform, kun je je voor de verwerking van die gegevens tot de afdeling Webcommunicatie wenden.

   Contact:

   Europees Parlement

   Directoraat-generaal Communicatie - afdeling Webcommunicatie

   Wiertzstraat 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. Klachten

   Klachten kun je altijd richten tot:

   • de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement;

   E-mailadres: Data-Protection@europarl.europa.eu

   E-mailadres: edps@edps.europa.eu