Gedragscode

"this time i’m voting" is de institutionele, niet-partijgebonden informatiecampagne van het Europees Parlement, onafhankelijk van enige politieke partij en ideologie. Het doel van de informatiecampagne is het bevorderen van democratische betrokkenheid bij de Europese verkiezingen.
Door deel te nemen aan deze informatiecampagne, accepteer je dat je geen inhoud zult verspreiden of evenementen zult organiseren die:

  • ingaan tegen de grondrechten van de EU in het algemeen (artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie);
  • discrimineren op grond van en/of aanstootgevend zijn met betrekking tot uiterlijk, ras, etnische afkomst, religie of overtuiging, geslacht, cultuur of afkomst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (artikel 10 VWEU);
  • aanzetten tot geweld tegen en/of intimidatie van personen;
  • pornografisch zijn of links bevatten die verwijzen naar pornografisch materiaal of pornografische websites;
  • illegale activiteiten bevorderen of faciliteren;
  • in strijd met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om deelnemers die bovenstaande voorwaarden schenden, uit te sluiten van de informatiecampagne.